Vijf miljoen euro voor nieuwe school

BASISSCHOOL DE LETTERTUIN KRIJGT SUBSIDIES VAN MINISTER CREVITS

Directeur Joeri Van den Driessche bij de containerklassen van De Letttertuin.
Foto CVHN Directeur Joeri Van den Driessche bij de containerklassen van De Letttertuin.
De stad Ninove krijgt vijf miljoen euro subsidies van onderwijsminister Hilde Crevits voor een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool De Lettertuin. De oude gebouwen zullen verdwijnen en plaats maken voor een volledig nieuwe school. Door het alsmaar stijgende leerlingenaantal was een nieuw gebouw broodnodig.

De nieuwbouw zal de huidige gebouwen van de stedelijke basisschool De Lettertuin in de Seringenlaan in wijk Groeneweg vervangen en zal onder meer klaslokalen, een EHBO-lokaal, refter, sportzaal en sanitair blok bevatten.

Jaren zestig

Een nieuw gebouw was meer dan nodig, zegt directeur Joeri Van den Driessche: "Het huidige pand werd eind jaren zestig neergepoot en is laagbouw, met enkel glas. We hebben al veel geïnvesteerd in de klaslokalen, met onder meer nieuw meubilair om de klassen aantrekkelijker te maken en smartborden, maar het gebouw is eigenlijk afgeleefd. Er moet bijvoorbeeld heel wat gestookt worden om het verwarmd te krijgen", aldus Van den Driessche.


Maar de hoge nood aan een nieuw gebouw heeft vooral te maken met het leerlingenaantal dat de voorbije jaren enorm is gestegen.


"Tien jaar geleden werd er nog met graadklassen gewerkt in deze school. Nadien was er één klas per leerjaar en nu hebben we zelfs als twee klassen voor het eerste leerjaar en twee klassen voor het tweede leerjaar. Onze school heeft momenteel acht lagere klassen en vier kleuterklassen. We hebben zes containers moeten plaatsen, die we goed hebben uitgerust, maart dat is natuurlijk slechts een tijdelijke oplossing. Eind dit schooljaar zal onze school meer dan 200 leerlingen tellen. We hebben geen refter en onze turnzaal is veel te klein voor ons aantal leerlingen. Dankzij de subsidies is er een hoogbouw mogelijk en kunnen we een energiezuinige school worden. We zouden de nieuwe sportzaal en refter dan ook kunnen openstellen voor de buurt."

Overgangsmoment

Het stijgend leerlingenaantal heeft volgens de directeur onder meer te maken met het succes van kleuterschool 'Ikke', haar andere vestiging in de Parklaan. "We merken dat de doorstroming uit 'Ikke' op gang komt. We betrekken de ouders tijdens overgangsmomenten voor kinderen die van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar gaan. Zowel in 'Ikke' als hier bij de kleuters in De Lettertuin organiseren we zo'n overgangsmoment waarbij ouders en kinderen al kunnen kennismaken met de school en de juffen. Ik denk ook dat het stijgend leerlingenaantal te danken is aan de investeringen die we doen, onder meer in meubilair en nieuw spelmateriaal en aan de kwaliteit van ons onderwijs. We proberen veel in te zetten op zorg."


Het nieuwe gebouw zou binnen de vier jaar klaar moeten zijn. "We moeten ook nog samenzitten met de stad Gent omdat we het project voor subsidies samen met hen hebben ingediend. De werken zullen een jaar tot anderhalf jaar duren. We moeten nog bekijken of we tijdens de werken hier kunnen blijven of tijdelijk moeten verhuizen."

Grotere omheining

Schepen van Onderwijs Katie Coppens (Samen/sp.a) is blij dat de stad de subsidies kon binnenhalen: "Zo'n project is onbetaalbaar voor de stad. De school zal een grotere omheining krijgen tegen inbraken. Basisscholen De Oogappel in Appelterre en Ikke in de Parklaan kregen al een nieuwbouw en voor de kleuterschool Windekind in Denderwindeke zijn de werken gestart, maar De Lettertuin zal het grootste project worden. In de toekomst hopen we via AGION nog op subsidies voor een nieuwbouw voor basisschool De Hazelaar in Nederhasselt."