Twaalf extra politiemensen moeten voor meer blauw zorgen op straat en in wijken

Het nieuwe afgewerkte politiecommissariaat in Ninove.
Claudia Van den Houte Het nieuwe afgewerkte politiecommissariaat in Ninove.
De gemeenteraad heeft de nieuwe personeelsformatie voor de politie goedgekeurd. Er komen deze legislatuur twaalf extra politiemensen. De stad wil de eerste vijf nog dit jaar aanwerven.

De uitbreiding moet zorgen voor meer blauw op straat en in de wijken en moet het hoofd bieden aan de toenemende werklast, maar ook aan de nieuwe uitdagingen waarmee de politie wordt geconfronteerd, zoals de stijging van het aantal evenementen en sportwedstrijden en fenomenen zoals cyberpesten, ‘ransomware’, en phishing. “We willen vooral inzetten op een uitbreiding van de wijkwerking, de oprichting van een lokaal informatiekruispunt en een versterking van de recherche en de sociale cel”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). Het stadsbestuur wil een zichtbare en aanspreekbare wijkpolitie. “Wijkinspecteurs moeten het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen in de wijk. Bemiddeling zal meer en meer centraal komen te staan in hun takenpakket.” 

Lokaal informatiekruispunt

Er wordt ook een lokaal informatiekruispunt (LIK) en onthaal opgericht, voor een beter onthaal en een efficiëntere interne en externe communicatie. “Dit is een heel belangrijke nieuwe dienst die wordt toegevoegd. Interne en externe communicatie, het gerechtelijk bureel, evenementen, crisisplanning, operationele beleidsondersteuning, interne controle en vooral een klantgericht onthaal worden volledig samengevoegd”, aldus De Jonge. 

Cybercriminaliteit en familiaal geweld

Verder wordt de lokale recherche en de sociale cel uitgebreid. “We moeten erkennen dat de criminaliteitsfenomenen toenemen, maar ook ernstiger worden, waardoor specialisaties binnen de recherche zich opdringen. We werken momenteel uitstekend op drugscriminaliteit en jeugdbendes, maar we hebben ook meer en meer te maken met cybercriminaliteit, phishing en hacking. Ook binnen de sociale cel worden we geconfronteerd met een toename van dossiers van intrafamiliaal geweld, waarbij nazorg noodzakelijk is, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De sociale cel werkt ook nauw samen met scholen. Er is extra capaciteit nodig. Ook bij de ondersteunende diensten komt er een personeelslid bij voor de administratieve opvolging, voor de dossiers inzake ICT.”

Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer wees erop dat er een verschil is tussen een kader en de invulling ervan. “We hopen dat het kader nog meer wordt ingevuld.” Hij pleitte ook voor een hogere aanwezigheid van interventieploegen op het terrein, vooral in het weekend en ‘s nachts, voor meer privacy voor mensen die zich aanmelden bij de politie en voor een 24-urenpermanentie.