Stad zet in op toegankelijkheid

De stad Ninove gaat samenwerken met Toegankelijk Vlaanderen 'Inter' om de stad toegankelijker te maken voor iedereen.


"Inter doet screenings van gebouwen, geeft advies bij stedenbouwkundige aanvragen, informeert en sensibiliseert, geeft vorming, adviseert bij de organisatie van evenementen en helpt op deze manier een degelijk en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid uit te bouwen in steden en gemeenten", vertelt schepen van Gelijke Kansen Veerle Cosyns (Samen).


"Het gaat hier niet alleen om mensen met een beperking of een tijdelijke beperking, maar ook om oudere mensen", zegt OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen). "Ouders met een kinderwagen ondervinden ook vaak moeilijkheden", vult schepen Katie Coppens (Samen) aan. Een omgeving of gebouw, dienstverlening of informatie moet voldoen aan belangrijke voorwaarden om voor iedereen toegankelijk te zijn. De vijf 'B's spelen hierbij een belangrijke rol: is de bestemming 'bereikbaar', 'betreedbaar', 'bruikbaar', 'begrijpbaar', 'betaalbaar'en is het financieel haalbaar?