Stad weigert vergunning toe te kennen voor leemontginning aan Diepe Straten

Het Ninoofse stadsbestuur weigert een bouwvergunning toe te kennen voor leemontginning aan de Diepe Straten in Outer. Heel wat omwonenden zijn tegen de plannen van een projectontwikkelaar voor verdere leemontginning aan wijk Hof Ter Duyst. Bijna 300 omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de aanvraag. Het schepencollege geeft gehoor aan de bezwaren en weigerde de bouwvergunning.

"De intensiteit van de transporten die het huidige voorstel met zich mee zou brengen, is te groot voor de route die de vrachtwagens zouden moeten volgen", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge (Open Vld). "De ontsluiting van de leemgroeve gebeurt volledig via de Galgenveldbaan, die ongeschikt is voor veelvuldige zware transporten, maar ook verderop is de weginfrastructuur onvoldoende om het vele zware vrachtwagenverkeer toe te laten. De bouwvergunning houdt geen rekening met deze aspecten." Tegelijk met de bouwvergunning liep ook de aanvraag tot een milieuvergunning, maar die werd door de weigering van het schepencollege ingetrokken.

Nieuw dossier indienen

Het stadsbestuur had over die milieuvergunningsaanvraag een infovergadering gepland en die gaat ook door. "In juni had de aanvrager al een vergadering georganiseerd, maar zonder de stad erbij te betrekken en enkel voor de inwoners van Hof ter Duyst. De omwonenden die in de praktijk met de transporten geconfronteerd zouden worden, werden niet op de hoogte gebracht", aldus schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen). "De stad heeft nu alle indieners van een bezwaar uitgenodigd, om het dossier te bespreken." De schepenen wijzen erop dat de leemontginning met de weigering niet van de baan is. "De aanvrager zal ongetwijfeld een nieuw dossier indienen en juist daarom willen we de omwonenden juist informeren rond de stand van zaken." De infovergadering vindt plaats in buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102 in Outer op maandag 19 oktober om 20 uur. (CVHN)