Pseudovogelpest ook bij hobbyhouders vastgesteld

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle, ook bekend als pseudovogelpest, vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in Ninove en Eeklo. Het virus is zeer besmettelijk en kan alle soorten vogels treffen. Voor de mens is het virus niet gevaarlijk, ook niet na de consumptie van vlees of eieren van pluimvee. Rond de besmettingen bij de hobbyhouders werd een beschermingsgebied met een straal van 500 meter afgebakend. Daarbinnen moet elke houder van pluimvee of duiven een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken, zijn pluimvee laten vaccineren (met uitzonderling van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen. Er geldt ook een vervoersverbod voor pluimvee en duiven voor ten minste 21 dagen. Sinds april stelde het FAVV eerder al 14 besmettingen vast. Begin deze maand moesten duizenden pluimveedieren worden afgemaakt bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert nadat de ziekte ook daar werd vastgesteld. (CVHN)