Opvallende afbraakwerken rond omgeving Abdijkerk

De afbraakwerken rondom de Abdijkerk zijn volop aan de gang.
Claudia Van den Houte De afbraakwerken rondom de Abdijkerk zijn volop aan de gang.
In de Kloosterweg zijn er afbraakwerken aan de gang die de omgeving rondom de Abdijkerk er heel anders doen uitzien.

De oude muur en een gebouw/schuur werden afgebroken. In de plaats zal er zowel een woonproject als een nieuw plein komen. "We hebben met de eigenaar afgesproken dat er een gratis grondafstand zal gebeuren zodat we als stad een mooi plein kunnen creëren aan de hoofdingang van de kerk", vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). "Het plein zal voetgangers en fietsers ook een rechtstreekse doorgang geven naar de Dam"


Er zullen daarnaast ook meergezinswoningen komen, maar hoeveel dat er zullen zijn, staat volgens De Jonge nog niet vast. "De oude verkavelingsvergunning is niet uitvoerbaar en we hebben een nieuwe vergunningsaanvraag moeten weigeren omdat de overeenkomst tussen de stad en de eigenaar er nog niet is. Alles hangt af van de gratis grondafstand. Eind dit jaar zou alles wel rond moeten zijn", aldus De Jonge. Twee jaar geleden kantte de Erfgoedraad zich nog tegen een eerdere aanvraag voor een verkaveling op de site gezien de historisch waardevolle omgeving.


"We hebben gevolg gegeven aan de kritieken die de Erfgoedraad had en willen er samen met hen een prachtig project van maken", besluit de burgemeester. (CVHN)