Nieuw digitaal kanaal groepeert alle vrijetijdsactiviteiten van stadsdiensten

Kinderopvang 't Kadeeken in de Parklaan.
Foto Claudia Van Den Houte Kinderopvang 't Kadeeken in de Parklaan.
De stad Ninove groepeert voortaan al haar vrijetijdsactiviteiten in één digitaal kanaal. Daar kunnen ouders hun kinderen voortaan inschrijven voor een sport- of jeugdkamp, speelpleinwerking of naschoolse kinderopvang in ’t Kadeeken.

’t Kadeeken werkt al enkele jaren met Ticketgang voor de inschrijvingen in de naschoolse kinderopvang. De jeugd- en sportdienst stappen nu in hetzelfde systeem. “Eén account voor alle inschrijvingen voor de activiteiten van deze diensten, maakt inschrijven heel wat eenvoudiger”, zegt schepen voor Digitalisering Joost Arents (onafhankeijk). “Zo hoef je maar één keer in te loggen om voor verschillende kampen of opvang in te schrijven in plaats van op verschillende systemen.” Je kan geld opladen in je online portefeuille, en die gebruiken voor je inschrijvingen voor het speelplein, sportkampen of voor IBO ‘t Kadeeken.

Het systeem wordt later nog uitgebreid naar andere vrijetijdsactiviteiten. Zo zal je er op termijn ook kunnen inschrijven voor bijvoorbeeld lezingen in de bib, de gezinssportdag... De sportdienst start al met de online inschrijvingen voor sportkampen op 3 februari, de speelpleinwerking opent de inschrijvingen begin maart. Voor ’t Kadeeken kan je het hele jaar door inschrijven (vanaf de vijftiende van de maand, voor de maand die daarop volgt) via www.ninove.be.