NERO-project en combitaks om jongerenoverlast te verminderen

Het stadsbestuur wil overlastgedrag door jongeren verminderen met het NERO-project en de invoering van een combitaks. NERO staat voor Normstelling en Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. In het project worden jongeren begeleid die voor het eerst strafbare feiten hebben gepleegd en worden er duidelijke grenzen gesteld. Tegelijk wordt ook ingezet op het ondersteunen in hun ontwikkeling. De ouders worden mee ondersteund in het omgaan met hun opgroeiend kind. Het project heeft als doel om jongeren die voor het eerst worden betrapt op feiten van overlast opnieuw een duwtje in de juiste richting te geven, om te vermijden dat dat gedrag zich gaat herhalen. Daarnaast voert de stad ook een combitaks in. Een jongere die wordt betrapt op feiten van overlast, wordt door de politie naar het commissariaat vervoerd. Het gaat daarbij over inbreuken tegen het vernieuwde GAS-reglement, dat vanaf 1 september ingaat. Tegenover deze rit met de combi staat een retributie van 100 euro. Die vergoeding moet echter niet worden betaald indien zowel de jongere als zijn of haar ouders zich aan enkele constructieve afspraken houden die worden opgemaakt in samenspraak met de stad. (CVHN)