N-VA dient opnieuw klacht in tegen jaarrekening

Oppositiepartij N-VA dient opnieuw klacht in tegen de jaarrekening van de stad voor 2014. De partij diende eerder al een klacht in, waarna de gouverneur de jaarrekening niet goedkeurde. Volgens het stadsbestuur lag dat aan een technisch probleem met de software van het computerprogramma. Het stadsbestuur heeft de jaarrekening intussen aangepast en weer goedgekeurd op de gemeenteraad, maar N-VA vindt nog steeds dat de jaarrekening en balans geen getrouw beeld weergeven van de financiële situatie van de stad.


Gemeenteraadslid Rudy Corijn (N-VA) vraagt aan het Agentschap Binnenlands bestuur hierover een standpunt in te nemen. (CVHN)