Medewerkster Klateringen test positief op corona: woonzorgcentrum neemt nog extra maatregelen

Woonzorgcentrum Klateringen in Ninove
Google Woonzorgcentrum Klateringen in Ninove
Een medewerkster van woonzorgcentrum Klateringen in Ninove is positief getest op het coronavirus.

De vrouw staat niet rechtstreeks in voor zorg aan de bewoners. Tot hiertoe werd er nog bij geen enkele bewoner van het woonzorgcentrum het coronavirus vastgesteld. Het personeelslid liep de besmetting hoogstwaarschijnlijk op buiten de muren van het OCMW-rusthuis. “Het woonzorgcentrum nam al sinds het begin van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan alle voorgeschreven maatregelen volgens de richtlijnen die opgelegd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid”, aldus het Ninoofse stadsbestuur. “Die maatregelen zijn in de loop van de voorbije periode enkele keren gewijzigd. Telkens paste het wzc de interne richtlijnen onmiddellijk aan. De kans op besmetting van een personeelslid naar een bewoner en omgekeerd, is daardoor maximaal beperkt.”

Naar aanleiding van het besmette personeelslid, heeft het wzc met onmiddellijk ingang wel een aantal extra maatregelen om de bewoners en personeelsleden te beschermen. Zo worden de bewoners van de getroffen afdeling voortaan in plaats van één keer, twee keer per dag gemonitord op mogelijke verschijnselen van het virus: koorts, problemen met ademhaling… Bij het minste vermoeden van ziekte neemt het wzc contact op met de huisarts en de coördinerend en raadgevend arts. De afdeling van het personeelslid wordt maximaal afgesloten van de andere afdelingen. De bewoners verlaten de afdeling niet en zullen daardoor tijdelijk niet naar de kapster kunnen gaan: het kapsalon wordt daarom preventief gesloten tot en met vrijdag 4 april.

Personeel gescheiden

De personeelsleden van de getroffen afdeling worden maximaal gescheiden van de andere personeelsleden. Er werd voor hen een afzonderlijke kleedkamer ingericht waar enkel het personeel van de getroffen afdeling toegang toe heeft. Personeelsleden blijven van begin tot einde van hun shift op de afdeling (ook voor de middagpauze), gaan meteen binnen bij het begin van de shift en verlaten onmiddellijk het gebouw na het einde van hun shift.

Personeel van de ondersteunende diensten mag alleen naar de getroffen afdeling als het niet anders kan. Ook worden alle karren (voeding, kledij, materialen) volgens de richtlijnen ontsmet en zonder begeleiding in de lift gezet en worden ze op de afdeling opnieuw ontsmet zodra ze uit de lift genomen worden. Poetskarren blijven op de afdeling en worden ter plaatse ontsmet voor en na gebruik.

Verder blijven alle hygiënische maatregelen strikt gelden. Zo moeten de personeelsleden nog steeds de handen ontsmetten voor en na elk contact met een bewoner en handschoenen en mondmaskers gebruiken. De extra maatregelen gelden minstens tot vrijdag 10 april en worden dagelijks geëvalueerd. De familie van de bewoners van de getroffen afdeling wordt vandaag persoonlijk op de hoogte gebracht. De familie van de andere bewoners krijgt morgen een telefoontje van het woonzorgcentrum.