Groene zone achter Burchtdam wordt waterbufferend landschapspark en betere waterwerking in Pollarewijk

Europees Frames-project heeft voorstellen om wateroverlast in Ninove te beperken

Een beeld van het toekomstige landschapspark aan de Burchtdam.
Plusoffice architects - Delva Landscape Architects Een beeld van het toekomstige landschapspark aan de Burchtdam.
De stad is van plan om de groene zone tussen de Burchtdam en de terreinen van VK Ninove om te vormen tot een landschapspark en waterbufferend park. Dat moet de wateroverlast in Ninove tegengaan en zorgen voor een groene long en veilige fietsverbindingen. Op langere termijn komt er onder meer in de Pollarewijk een betere waterwerking.

Tussen de Burchtdam en de terreinen van VK Ninove ligt er zo’n vijf à zes hectare groene zone. Het stadsbestuur wil daar de komende jaren een landschapspark creëren. “De zone bestaat nu vooral uit weides, maar het moet een tweede stadspark worden”, zegt schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Het huidige stadspark lijdt nu sterk onder de evenementen en de recreatie die er is, waardoor het niet zo rustig is om te gaan wandelen. Het landschapspark zal geen netjes onderhouden park worden, maar een park van pure natuur, met wandelpaden en natuurlijke speelelementen. Er zullen ook verbindingen komen, onder meer van het volkstuincomplex richting Dr. Hemerijckxplein en een rechtstreekse verbinding van de Achturenstraat naar het Paul de Montplein. Kinderen zullen veilige fietsroutes door het groen kunnen nemen om naar school te fietsen in plaats van door het drukke verkeer te moeten. Het zal een heel mooi project worden, een groene long in Ninove.”

Park tegen wateroverlast

Naast een landschapspark, moet het park ook een waterbufferend of waterbergend park worden. Dat was één van de voorstellen in het kader van het Frames-project, een Europees project dat nagaat welke ingrepen er nodig zijn om wateroverlast te verminderen. Er werden al een aantal pilots uitgevoerd, waaronder in Ninove. Ninove-Zuid kampt zoals gekend geregeld met wateroverlast. Behalve de ontwerpers, de stad en provincie, werden ook inwoners bevraagd. “Het park heeft inderdaad een dubbele functie”, aldus Vande Winkel. “Het zal ook een waterpark worden. Aan de volkstuintjes, die zich in het gebied bevinden, hadden we al oude beken en grachten tussen de percelen laten ruimen en verdiepen. We hebben de grond gebruikt en schotten aangebracht, die als kleine mini-dammetjes dienstdoen. Als we dat ook op grotere schaal kunnen doen met de grachten in de groene zone, creëren we op die manier ruimte voor het water om het water te bufferen en vertraagd te laten afvloeien naar de Dender.”

Pollarewijk

Er zijn ook voorstellen om de Pollarewijk, ook gekend als ‘de blokken’, te laten bijdragen aan de waterwerking. “In die wijk moet de riolering worden vervangen. Op het moment dat dit gebeurt, kunnen er infiltratiegrachten worden gemaakt”, vertelt Hannelore Mees, projectcoördinator van Frames voor de provincie Oost-Vlaanderen. “Daardoor kan het water een stuk infiltreren en wat niet kan infiltreren, kan verder vloeien naar de Burchtdam zodat het gebufferd kan worden. Dat zorgt ervoor dat de straten een stuk leefbaarder worden.” Daarnaast zijn er onder meer nog voorstellen voor terrasdijken langs de Dender en voor een verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Burchtdampark. Bijkomende bebouwing aan de Brusselsesteenweg - waar er nu lintbebouwing is - zou dan niet meer parallel met de weg maar dwars op de steenweg  en meer naar achter, richting het park, komen, zodat het groen ook zichtbaarder wordt. De stad wil die voorstellen op middellange- of lange termijn uitvoeren. Het landschapspark is nog gepland voor deze legislatuur.

In de Pollarewijk  kunnen er infiltratiegrachten worden gemaakt.
Plusoffice architects - Delva Landscape Architects In de Pollarewijk kunnen er infiltratiegrachten worden gemaakt.
Schepen Wouter Vande Winkel geeft uitleg aan enkele geïnteresseerden tijdens de voorstelling van het Frames-project in De Kuip.
Claudia Van den Houte Schepen Wouter Vande Winkel geeft uitleg aan enkele geïnteresseerden tijdens de voorstelling van het Frames-project in De Kuip.
Het debat tijdens de voorstelling van het Frames-project in De Kuip.
Claudia Van den Houte Het debat tijdens de voorstelling van het Frames-project in De Kuip.