Gewest past belijning Den Dollar aan voor betere verkeersdoorstroming, “maar wel aan verkeerde kant”

De nieuwe belijning op kruispunt/rotonde Den Dollar.
Claudia Van den Houte De nieuwe belijning op kruispunt/rotonde Den Dollar.
Op kruispunt Den Dollar werd er recent nieuwe belijning aangebracht met de bedoeling de verkeersdoorstroming te verbeteren, maar er blijkt iets verkeerd te zijn gelopen.

Sinds de heraanleg van Den Dollar kampt de Albertlaan tijdens spitsmomenten met files. Ninovieter Kurt Van Den Driessche had bij wegbeheerder AWV een voorstel gedaan om de doorstroming te verbeteren. “Tussen de aansluiting van de Albertlaan met Den Dollar en de Outerstraat, had ik voorgesteld om de belijning aan te passen. Aangezien er alleen een onderbroken witte lijn was, kon het verkeer er immers zowel naar links als rechts en dat zorgde op dat punt voor een gevaarlijke situatie”, vertelt Van Den Driessche. “Als er bijvoorbeeld een automobilist daar van het linkse vak naar het rechtse vak wou opschuiven op het moment dat iemand de Outerstraat wou uitrijden, kon dat gevaarlijk zijn. Daarom stelde ik voor om een witte doorlopende lijn aan te brengen tussen beide rijvakken, die de gevaarlijke beweging onmogelijk zou maken, in combinatie met een onderbroken witte lijn aan de rechterkant, zodat automobilisten wel van rechts naar links kunnen, maar niet omgekeerd.”

“Mijn verbazing was groot toen ik zag dat AWV mijn suggestie had uitgevoerd, maar wel omgekeerd. De onderbroken witte lijn werd niet rechts, maar links van de witte doorlopende lijn aangebracht, totaal het tegenovergestelde dus dan wat ik had voorgesteld. Ik heb dit intussen gemeld bij AWV en daar lieten ze mij weten dat ze de belijning zo snel mogelijk weer zullen aanpassen.”

“De firma die de belijning moet aanpassen, is momenteel helaas ‘out’ door het coronavirus”, aldus Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De nieuwe markeringen moeten in de spits bepaalde bewegingen vlotter laten verlopen, maar momenteel is er geen spits meer als voorheen. Er is ook geen gevaar.”