Gemeente richt klimaatplatform op: “Naast adviserende rol zullen inspirerende ideeën vorm krijgen”

Illustratiebeeld
thinkstock Illustratiebeeld
Het Denderleeuwse gemeentebestuur start met een klimaatplatform. Dat zal het bestuur adviseren rond klimaatthema’s en zal als denktank ook ideeën en initiatieven voorstellen op vlak van duurzaamheid en klimaat.

De oprichting van het klimaatplatform past in het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, waarbij  21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost Vlaanderen samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan voor een vermindering van 40 procent CO2- uitstoot op hun grondgebied ten opzichte van 2011. “Het klimaatplatform is samengesteld uit zes expert-vrijwilligers en de betrokken ambtenaren en schepenen en zal een nuttig instrument zijn om dieper in te gaan op duurzaamheids- en klimaatkwesties”, vertelt Andy Depetter, schepen van Klimaat en Duurzaamheid (Groen). “Maar daar stopt het niet. Naast het vervullen van een adviserende rol naar het gemeentebestuur toe voor alles wat duurzaamheid en klimaat aangaat, zullen inspirerende ideeën van het klimaatplatform ook echt vorm krijgen.”

“Het doel van het klimaatplatform is dus om zowel voorstellen te doen, advies te geven aan het gemeentebestuur, maar ook om initiatief te nemen om deze voorstellen ook effectief uit te werken in samenwerking met het gemeentebestuur. Projecten die stuk voor stuk op een verbindende manier inzetten op een vergroening van de omgeving, en vermindering van de uitstoot en een bewustmaking rond de klimaatproblematiek”, besluit schepen Yves De Smet (LvB).

De oppositie onthield zich op de stemming tijdens de gemeenteraad. Volgens Vlaams Belang zal het de klimaatproblematiek niet oplossen, “zelfs niet minimaal”. “En het kost alweer veel geld aan de gemeenschap. Er werd 10.000 euro uitgetrokken”, aldus gemeenteraadslid Kristof Slagmulder.