Bijzondere gemeenteraad in coronatijden: zes mensen fysiek aanwezig, anderen volgen digitaal en worden één voor één opgebeld

Er waren maar zes mensen aanwezig op de virtuele gemeenteraad in Ninove. De anderen konden de zitting digitaal volgen.
rv Er waren maar zes mensen aanwezig op de virtuele gemeenteraad in Ninove. De anderen konden de zitting digitaal volgen.
Door de coronacrisis werd het donderdag een zeer bijzondere gemeenteraad in Ninove.

Vooraf was al aangekondigd dat het een ‘virtuele’ gemeenteraad zou worden. Enkel de fractieleiders van de verschillende partijen in de gemeenteraad, de gemeenteraadsvoorzitter en de algemeen directeur waren fysiek aanwezig in de raadszaal in het stadhuis. De andere gemeenteraadsleden konden de gemeenteraad digitaal volgen via een livestream van Ninofmedia. Er stonden maar twee punten op de agenda: de goedkeuring tot het houden van een virtuele gemeenteraad en de goedkeuring van de verlenging van voorlopige twaalfden Politie - begroting 2020. Alle andere punten werden uitgesteld tot een volgende vergadering.

De fractieleiders konden ter plaatse hun stem uitbrengen.  De andere raadsleden werden één voor één opgebeld door gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten om hun al of niet goedkeuring of onthouding te verlenen aan de twee geagendeerde agendapunten. Vanderpoorten moest enkele raadsleden een tweede keer bellen, maar uiteindelijk stemden alle 33 raadsleden over de twee punten. Beide agendapunten werden goedgekeurd, het eerste unaniem, het tweede met 19 ja-stemmen en 14 onthoudingen. De Forza-raadsleden onthielden zich op de politiebegroting omdat de partij vindt dat er te weinig middelen gaan naar de politie.