Vlaanderen beschermt Fort van Kessel officieel als monument

Het Fort van Kessel heeft van de Vlaamse regering het statuut van beschermd monument gekregen. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beslist.

"De gemeente heeft samen met de vzw Kempens Landschap en de vrijwillige Gidsenvereniging de bescherming als monument aangevraagd", zegt de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck. De bescherming omvat het forteiland met het complex zelf, een vestinggracht en helling en een deel van de Fortstraat. Er blijft een open ruimte bestaan rond het eiland die moet herinneren aan het vroegere schootsveld van het fort, het gebied dat door de vuurwapens bestreken werd.


Het Fort van Kessel werd in 1909 gebouwd als verdediging tijdens Wereldoorlog I. Op 4 oktober 1914 bombardeerde het Duitse leger het fort. "Toch bleef het fort grotendeels intact en daarom is het nog steeds zeer waardevol", vertelt Rudy Van Nunen, coördinator van de Gidsenwerking die samen met de gidsen met hart en ziel in het Fort van Kessel werkt.


De gidsen krijgen steun van het gemeentebestuur, provincie en sponsors. De gidsen groeven anderhalf jaar naar de kamer van commandant Piraux, die onder 90 kubieke meter puin lag. "Alle voorwerpen werden geïnventariseerd en vormen nu dé blikvangers in de kamer van commandant Piraux. We vonden onder andere een koersfiets met taksplaat, een schelpencollectie, brokstukken van Dikke Bertha's (de Duitse bommen die het fort hebben getroffen, red.) en resten van uniformen."

Vleermuizen

De gemeente Nijlen opende in het Fort van Kessel een educatief onthaalcentrum dat scholen en bezoekers ontvangt. Het Fort van Kessel herbergt ook meer dan driehonderd vleermuizen. Het gaat om negen soorten die er overwinteren. Het is de belangrijkste overwinteringsplaats in Vlaanderen. Zaterdag 11 november is er vanaf 19 uur aan het fort een herdenking van de Wapenstilstand. (WAE)