Veilige schoolroutes in kaart gebracht

De gemeente Nijlen heeft de schoolroutes die de kinderen nemen in kaart gebracht, zodat ze veiliger op school geraken. "Wij konden rekenen op een samenwerking met de Voetgangersbeweging vzw Octopusplan", zegt onderwijsschepen Griet van Olmen (CD&V). Binnenkort krijgen alle leerlingen van het basisonderwijs een Octopusroutekaart met daarop de veilige routes. Als kers op de taart kan elke leerkracht én leerling gebruik maken van het leerplatform www.octopusverkeersland.be. (WAE)