Uitleenpost bib wordt exporuimte voor kunstenaars

De voormalige uitleenpost van de bib in Kessel zal worden gebruikt voor tentoonstellingen, lezingen, vormingen en andere culturele activiteiten. "Dat is goed nieuws voor de beeldende kunstenaars uit Nijlen, want zij waren vragende partij", zegt cultuurschepen Luc Luyten (Nijlen & U).


"Ter vervanging van de patio in het voormalige gemeentehuis wordt er nu tijdelijk een lokaal ter beschikking gesteld waar Nijlense amateurkunstenaars kunnen tentoonstellen. De vroegere uitleenpost van de bibliotheek in het Gemeenschapscentrum, aan de Berlaarsesteenweg in Kessel, komt vrij. De bibliotheek gebruikt deze locatie niet meer en de activiteiten van de Academie voor Beeldende Kunsten zijn verhuisd naar de voormalige uitleenpost van de bibliotheek in Bevel. Al zeker tot en met 'Toonbeeld 2020' zullen de amateurkunstenaars in Kessel terecht kunnen", zegt schepen Luyten. Wie keramiek of een beeldhouwwerk wil exposeren, moet wel zelf een veilige glazen kast meebrengen. De komende weken zal de cultuurraad zich buigen over de uitwerking van een reglement en de optimale inrichting van het lokaal. Wat de verdere toekomst betreft werkt het gemeentebestuur een visie uit voor de bestemming van alle gemeentelijke gebouwen. (WAE)