Renovatiepremie wordt ‘premie duurzaam en levenslang wonen’

ANP
Op de gemeenteraad is beslist om de bestaande gemeentelijke renovatiepremie om te vormen naar een premie voor duurzaam en levenslang wonen. Eigenaars die renovatiewerken uitvoeren om energie te besparen of specifieke aanpassingswerken uitvoeren voor ouderen of personen met een beperking, krijgen een premie van maximum 1.000 euro per 10 jaar.

“Het reglement van de bestaande gemeentelijke renovatiepremie was al acht jaar oud, daarbij waren de technische voorwaarden niet meer up-to-date”, aldus Ferdi Heylen (Groen – Open VLD). “Verder werd het gedeelte van specifieke aanpassingswerken voor ouderen en mindervaliden zeer weinig aangevraagd, gezien zij ook aan alle algemene voorwaarden van het reglement moesten voldoen. We herzien de renovatiepremie dus om sterker in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energie.”

Traplift

De nieuwe premie voor duurzaam en levenslang wonen bestaat uit drie delen. Ten eerste is er een premie voor eigenaars die renovatiewerken uitvoeren in hun enige en eigen woning om energie te besparen. Ten tweede kunnen verhuurders een premie aanvragen wanneer ze hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of aan het OCMW van Nijlen en als ze renovatiewerken uitvoeren om energie te besparen. Ten derde is er een premie voor specifieke aanpassingswerken ten behoeve van ouderen (60+) of personen met een beperking, zoals een traplift.

De aanvrager(s) kunnen in een periode van 10 jaar meerdere aanvragen indienen voor verschillende werken tot het maximale toegekende bedrag van 1.000 euro. Als de aanvrager al een gemeentelijke premie heeft gekregen, kan hij pas een nieuwe aanvraag indienen 10 jaar na de aanvraagdatum van de vorige aanvraag.