Project Woonbal goedgekeurd

KFC NIJLEN BLIJ MAAR BUREN TREKKEN NAAR RAAD VAN STATE

Een tevreden KFC-voorzitter Walter Verstraeten in gesprek met buurtbewoner Raf Vaes, een tegenstander van het project zoals het nu is goedgekeurd.
Foto David Legreve Een tevreden KFC-voorzitter Walter Verstraeten in gesprek met buurtbewoner Raf Vaes, een tegenstander van het project zoals het nu is goedgekeurd.
De gemeenteraad heeft gisteravond het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd dat woon- en sportproject Woonbal mogelijk maakt. Er komen 150 nieuwe woningen en KFC Nijlen kan aan de Goorstraat nieuwe voetbalinfrastructuur aanleggen. Buurtbewoners stappen evenwel naar de Raad Van State.

Een zestig jeugdvoetballers en hun trainers waren even voor de gemeenteraad aanwezig. Het woon - en sportproject omvat twee gebieden: de woonzone en de voetbalterreinen van KFC Nijlen. Vandaar ook de benaming Woonbal. Eén gebied is 5 hectare groot en grenst aan de Kesselsesteenweg (N13), Molenstraat, Graanweg, Molenerf en Ophoven. Er liggen een bos, landbouwgrond, het oude A-terrein van KFC Nijlen en een braakliggend stuk grond van het Lierse OCMW. In dit deel plant de gemeente 150 woningen en appartementen en aan het station een pendelparking. In het tweede gebied, 7 hectare groot, met landbouwgebied, liggen de oefenterreinen van KFC Nijlen. Het grenst aan de Goorstraat, Loze Bareel, Voetbalstraat en de spooroverweg. Er moeten wel nog overeenkomsten worden gemaakt tussen OCMW Lier en de gemeente Nijlen.

Tien jaar gewacht

Voorzitter Walter Verstraeten van de voetbalclub is blij. "Voetbalclub KFC Nijlen, die 27 mannenploegen en één damesploeg telt, goed voor 425 spelers, 30 trainers en evenveel afgevaardigden, wacht al tien jaar aan de Goorstraat om de vijftig jaar oude infrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. We hebben onder andere een groot tekort aan kleedkamers, we hebben dringend een nieuwe kantine nodig en we willen een nieuw jeugdcentrum. Er komt eveneens een nieuwe parking. Bovendien komen FC Vera en FC De Boeren bij ons voetballen. Ons A-terrein, dat in Ophoven ligt, gaan we verkopen. Die centen kunnen we goed gebruiken aan de Goorstraat, waar alles gecentraliseerd wordt. Daar komen onder andere zes voetbalvelden. Met FC Vera bundelen we de krachten en we hopen dit jaar nog te starten. Onze bouwaanvraag ligt klaar. We zouden graag volgend jaar in mei met de bouw van onze kantine starten. De gemeente Nijlen helpt onze parking te financieren. Met de goedkeuring van Woonbal is onze toekomst verzekerd." Walter Verstraeten raamt de kosten voor het project van KFC Nijlen op ongeveer 2 miljoen euro.

Sorry voor KFC

Nogal wat buurtbewoners juichen evenwel niet om het bouwproject. Tegenstander Raf Vaes deelde pamfletten uit: "Wij eisen dat de procedure voor het RUP Woonbal stopt. Er moet overleg komen, vooral over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Molenerf, met een spoorwegovergang en drie kruispunten, gaat meer dan vierhonderd wagens per uur te slikken krijgen. Wij trekken nu naar de Raad van State. Sorry voor KFC Nijlen."

Buren betrekken

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) probeert met de tegenstanders te blijven praten. "In een RUP mag je geen uitspraken doen over verkeerstechnische maatregelen, zoals een parkeerverbod en het plaatsen van paaltjes. Wij willen verder inzetten op een communicatietraject voor de bewoners om hen te betrekken bij de verdere uitwerking en opvolging van de geplande werken binnen het plangebied."


Raadslid John Van Laer (onafhankelijk) wijst erop dat in Bevel en vooral in Kessel nog voetbalclubs rekenen op steun van het gemeentebestuur. En hij vroeg naar de kostenverdeling tussen KFC en de gemeente.