Ook Nijlen neemt deel aan Straatvinken om lokaal verkeer in kaart te brengen

Straatvinken
PhT Straatvinken
Op donderdag 14 mei vindt Straatvinken plaats en ook de gemeente Nijlen neemt deel aan de jaarlijkse telactie van verkeer in je straat. De gemeente wil de resultaten integreren in het mobiliteitsplan van Nijlen. 

Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in de Vlaamse straten. Iedereen kan op 14 mei van 17 tot 18 uur tellen hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. De resultaten worden nadien door wetenschappers geanalyseerd. 

Ook Nijlen neemt als een van de 60 ingeschreven gemeenten deel aan Straatvinken. De telling houdt alvast geen gevaar in voor de volksgezondheid, want dit kan je perfect individueel doen. In ieder geval zal de lockdown ervoor zorgen dat het een bijzondere editie van Straatvinken wordt, want er werd de afgelopen weken veel meer gewandeld en gefietst. 

Wil je zelf Straatvinken? Duid dan op www.nijlenmeemaken.be waar je zal tellen. De resultaten worden verwerkt in een grote campagne van Straatvinken, maar worden ook meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan. In straten waar er nog geen straatvinken zijn, kan de gemeente dan iemand extra inschakelen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het verkeer in Nijlen. 

Meer info vind je op www.straatvinken.be.