Nijlenaars kunnen nu ook een straatgeveltuin aanleggen

Een geveltuintje
Stad Antwerpen Een geveltuintje
Op de gemeenteraad is een regelgeving rond straatgeveltuinen goedgekeurd. Vanaf nu mogen inwoners een smalle strook groen tegen hun gevel planten.

Over straatgeveltuinen bestond nog geen regelgeving in Nijlen, maar die is er sinds dinsdagavond wel. Een straatgeveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. De vrije doorgang voor voetgangers moet wel bewaard blijven, met minstens anderhalve meter breedte op het voetpad. Alle kosten die gemaakt worden bij de aanleg van een straatgeveltuin zijn voor de eigenaar zelf. Als een straatgeveltuin niet reglementair aangelegd is, krijgt de eigenaar eerst de kans om die te regulariseren, anders wordt de straatgeveltuin afgebroken op kosten van de eigenaar.

“Het aanmoedigen van inwoners om een straatgeveltuin aan te leggen sluit perfect aan bij het klimaatbeleid dat wordt gevoerd in het kader van Kempen2030”, aldus schepen van Milieu Tom Covens (CD&V). “Een straatgeveltuin zorgt ook voor een aangenamere woonomgeving, daarbij zuiveren planten de lucht en zorgen ze voor een betere waterhuishouding. De geveltuin brengt bovendien kleur en groen in een straat.”