Githo mag studieaanbod uitbreiden

De gemeenteraad van Nijlen zet het licht op groen voor de stapsgewijze uitbreiding van het studieaanbod van het Githo met de ASO-studierichting Wiskunde-Wetenschappen.

"De uitbreiding van het studieaanbod van het Githo met ASO Wiskunde-Wetenschappen kadert binnen het masterplan 'hervorming secundair onderwijs' en het STEM-Actieplan van de Vlaamse Overheid. Jongeren moeten meer kansen krijgen om uit te zoeken waar hun interesses liggen en wat voor hen de meest geschikte opleiding is. Bovendien streeft de Vlaamse Overheid met haar STEM-actieplan naar meer uitstroom van STEM-gediplomeerden uit het secundair onderwijs tegen 2020. Momenteel slaagt 84 procent van de leerlingen met het diploma Industriële Wetenschappen die afstudeerden aan het Githo in hun eerste jaar hoger onderwijs van een academische bachelor. Dat is tien procent hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Nu wordt het Githo zelfs een volwaardige domeinschool voor wetenschap en techniek", legt onderwijsschepen Griet Van Olmen uit (CD&V).

Niet akkoord

Raadslid René Van Goubergen (Open Vld) is niet akkoord. "Het inrichten van een enkele ASO-studierichting lijkt ons geen goed idee. Er moeten meerdere richtingen worden aangeboden als het Githo toch de ASO-weg wil inslaan", zegt hij. (WAE)