Alle basisscholen krijgen Octopusroutekaarten

De directeurs van de basisscholen in Nijlen, Kessel en Bevel hebben Octopusroutekaarten gekregen. Dit kadert in het Octopusplan rond veilig verkeer van en naar de scholen.


"Er werd afzonderlijk per school een routekaart uitgewerkt met daarop voor zowel leerlingen als ouders de veiligste weg naar hun school, te voet of met de fiets. De routekaarten worden in de scholen uitgedeeld aan alle leerlingen", zegt onderwijsschepen Griet Van Olmen. (WAE)