2,2 miljoen euro voor veilige fietspaden

De gemeente Nijlen gaat volgend jaar onder meer investeren in digitale dienstverlening en veilige fietspaden. Het e-loket op de website krijgt een catalogus en overzicht van alle producten en diensten. Je zal er online zalen kunnen huren en betalen.

"Dit kadert uiteraard in de verhuis van de gemeentediensten begin februari naar de nieuwbouw. Daarmee is dit project nog maar halverwege. In 2016 zal gewerkt worden aan de omvorming van het huidige gemeentehuis naar de nieuwe bibliotheek. Ander speerpunt is de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Berlaarsesteenweg, Herenthoutsesteenweg en Broechemsesteenweg", zegt burgemeester Paul Verbeeck.


"De totale kostprijs bedraagt 2.200.000 euro. De aanleg van deze fietspaden wordt voor 80 % gesubsidieerd door de hogere overheid", zegt Paul Laurijssen, schepen van Openbare Werken.


Ook op onderwijs blijft de gemeente inzetten. Naast de plannen voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Goezo in Kessel-Dorp zijn er ook netoverschrijdende projecten.

Schoolomgeving

"We doen er allles aan om de schoolomgevingen nog veiliger te maken. De school in de Klokkenlaan krijgt een nieuwe peuterklas", zegt onderwijsschepen Griet Van Olmen (CD&V).


Aan de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing wijzigt niets in 2016. (WAE)