10 landbouwbedrijven zetten deuren open voor scholen

Tien Nijlense, Kesselse en Bevelse land- en tuinbouwbedrijven zetten komende vrijdag hun deuren open voor alle scholen van Nijlen in het kader van de Dag van de Landbouw. "Er zijn nog 33 actieve land- en tuinbouwbedrijven in onze gemeente en die zijn zeer divers. Samen beheren zij meer dan 1.000 hectare open ruimte", zegt Griet van Olmen schepen van Landbouw en Onderwijs, die zelf met haar man Johan Vermeiren op hun veld in de Steynehofweg in Bevel aardbeien klein fruit telen.


"Via het project 'Burende Boeren' wil het gemeentebestuur in samenwerking met Bedrijfsgilde Nijlen, het draagvlak voor de sector vergroten", legt Griet Van Olmen uit.


De bedrijven die deelnemen, zijn bizonboerderij en hoeveslagerij 't Gewat, de melkveebedrijven van Dirk Jacobs, Kris en Karin De Bruyn - Lenaerts, Jos en Katrien Tops-Van Cant en Koen en Pascale Truyen-Francken, De IJshoeve, blauwebessen bedrijf Bogaertsheide en Nijlens Grondwitloof van Roel en Annemie Bogaerts-De Bruyn. (WAE)