Vernieuwing Albert I-laan start dit voorjaar

Nog dit voorjaar start in Nieuwpoort de vernieuwing van de Albert I-laan in het vak Cardijnlaan/Louisweg, dat is de noordzijde van de laan. De aanbesteding is nog lopende en de offertes worden op 18 januari geopend. Naast een nieuw rioleringsstelsel komen er een voetpad, een dubbelrichtingsfietspad en een groenzone. Ook het kruispunt van de Louisweg en de Victorlaan wordt heraangelegd. De werken zullen verkeershinder veroorzaken en daarom is ook beslist om deze in vier fases af te werken. In de eerste fase wordt het stuk tussen de Cardijnlaan en de Victorlaan aangepakt, daarna het gedeelte tussen de Victorlaan en de Louisweg. De derde fase omvat het kruispunt Albert I-laan/ Louisweg/ H. Crombezlaan en in de vierde fase wordt het kruispunt Albert I-laan/Victorlaan aangepakt.

(BPM)