Schepen Geert Vanden Broucke nieuwe burgemeester

Geert Vanden Broucke.
Foto PVBN Geert Vanden Broucke.

De Nieuwpoortse CD&V-fractie heeft eerste schepen Geert Vanden Broucke (61) voorgedragen als nieuwe burgemeester in opvolging van Roland Crabbe, die vorige week overleed. Geert Vanden Broucke was al waarnemend burgemeester toen Roland Crabbe ziek werd en ook na zijn overlijden. De voordracht van Geert Vanden Broucke als burgemeester werd intussen overgemaakt aan gouverneur Carl Decaluwé. "De fractie heeft gekozen voor een snelle doorstart en vooral ook voor continuïteit van het beleid van de stad", zegt Geert Vanden Broucke. Hij zal na zijn benoeming alle bevoegdheden van wijlen burgemeester Roland Crabbe overnemen.


Geert Vanden Broucke is aan zijn tweede legislatuur toe in de Nieuwpoortse gemeenteraad. Hij blijft voorlopig waarnemend burgemeester, maar volgens de gouverneur zal het niet lang duren vooraleer hij de eed kan afleggen. In principe kan dat al volgende maand.

Geert Ardries

Tegelijk werd ook Greet Ardies voorgedragen als schepen als opvolger van Geert Vanden Broucke. Ardies was in de vorige legislatuur ook al schepen in Nieuwpoort. Zij zal ook de bevoegdheden van Geert Vanden Broucke (Cultuur, Kerken en Erediensten, Lokale Economie, Herdenking WO I en WO II, Erfgoed en Onderwijs) overnemen. Door het overlijden van Roland Crabbe moet er ook nog een nieuw gemeenteraadslid de raad vervoegen. Dat wordt Patricia Markey-Deconinck, die de overstap maakt van de OCMW-raad naar de gemeenteraad. (BPM)