Ontwikkeling nieuw stadsdeel komt dichterbij

In 2019 start de bouw van een beweegbare brug tussen de jachthaven en de stadskern van Nieuwpoort. Er is daarover een akkoord tussen de Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en het Nieuwpoortse stadsbestuur. De drie partners betalen elk één miljoen euro voor de brug.


"Die investering is nodig om het toekomstige stadsdeel met duizend woongelegenheden te verbinden met ons centrum", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "In dat project zit ook de uitbreiding van de jachthaven met 600 ligplaatsen. Wanneer die werken zullen starten is nog niet duidelijk. De nodige procedures zoals de opmaak van een provinciaal, ruimtelijk uitvoeringsplan zijn lopende. De brug is een eerste belangrijke stap en wordt over de IJzer gebouwd richting de Valke- en Oostendestraat." (GUS)