Nieuw speelpleintje in Stuiverwijk

Er komt opnieuw een speelpleintje in de Nieuwpoortse Stuiverwijk. De toestellen van het vroegere speelpleintje werden twee jaar geleden weggenomen omdat ze verouderd waren en niet meer voldeden aan de voorschriften inzake veiligheid. Er is nu beslist dat er nieuwe toestellen zullen worden geplaatst. Het gaat om natuurhouten bewegingstoestellen voor alle leeftijden. De geraamde kostprijs bedraagt 75.000 euro. (BPM)