Hommeles over uitblijven WO I-monument

OORLOGSKENNER LAAKT AFWIJZEN HERDENKINGSMONUMENT DOOR STADSBESTUUR

Het herdenkingsmonument voor Britse en Australische soldaten, waarvan hier een conceptbeeld te zien is, komt er niet.
Timmy Van Assche Het herdenkingsmonument voor Britse en Australische soldaten, waarvan hier een conceptbeeld te zien is, komt er niet.
Er is beroering ontstaan nadat het stadsbestuur besloot om geen nieuw WO I-herdenkingsmonument op te richten op oosteroever. "Een slag in het gezicht van de nabestaanden, vooral omdat de Australische ambassade fondsen voorzag", meent oorlogskenner Kristof Jacobs. "Dit is een persoonlijke kwestie. Bovendien gaf het agentschap MDK negatief advies", countert een boze burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

In 1917 werden de Nieuwpoortse linies ingenomen door Britse en Australische soldaten met het oog op een grootse geallieerde aanval. De Duitsers kregen lucht van dit plan en besloten tot de tegenaanval over te gaan. Op 10 juli vielen aan Brits-Australische zijde 3.126 doden en gewonden. De Duitsers namen ook 1.300 soldaten krijgsgevangen. De Britse en Australische geniesoldaten of tunnellers ondermijnden de Duitse stellingen in de duinen, maar zorgden ook voor ondergrondse accommodatie in de stad en omgeving. "Op 21 februari 2011 besliste het Nieuwpoortse schepencollege met wijlen burgemeester Roland Crabbe tot de oprichting van een gedenkteken voor de Britse en Australische tunnellers. Hiervoor werden de nodige budgetten voorzien en de onthulling zou in 2017 plaats vinden, honderd jaar na de verwoestende veldslag", vertelt oorlogsdeskundige Kristof Jacobs, ook lid van de herdenkingswerkgroep. "In 2012 werden Australische nabestaanden door het stadsbestuur aangeschreven met bevestiging van de realisatie van een gedenkteken en de stand van zaken van het dossier. Nabestaanden en de Australische ambassade hielden fondsen ter beschikking, de Vlaamse overheid verleende gunstig advies in het voorjaar van 2016. Nu besliste het schepencollege om géén goedkeuring te geven voor de plaatsing van het gedenkteken. Dit komt bij alle betrokkenen natuurlijk aan als een donderslag bij heldere hemel. Nabestaanden van Australische soldaten, die tevens tussenkomen in de financiering van het project, werden van de plotse weigering niet in kennis gesteld. Dit is beschamend. We kunnen enkel maar hopen dat het stadsbestuur alsnog het licht ziet en dat de internationale imagoschade vermeden kan worden."

PVBN

Boze burgemeester

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) reageert zeer boos op de uitlatingen van Jacbos. "Eerst en vooral gaf het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust een negatief advies over de plaatsing. We hebben dat met de werkgroep besproken en besloten om dan ook geen aanvraag in te dienen. We hebben vele miljoenen geïnvesteerd in grote herdenkingsmonumenten - zoals Westfront en het Albert I-monument -, kleinere projecten en ontelbare activiteiten. Wij nemen de herdenking van de oorlog zeer ernstig en zetten ook alles in het werk om er iets moois van te maken. Maar je moet ergens stoppen: je kan niet blijven monumenten bouwen. Maar er is meer dan dat: meneer Jacobs maakt er een zeer persoonlijke kwestie van. Dat is ontzettend spijtig, want we laten hem een jaar lang exposeren en steunen hem met de uitgave van zijn nieuwste boek."

Informele belofte

Schepen van cultuur en herdeking Greet Ardies-Vyncke (CD&V) besluit. "Allicht was de belofte van wijlen Roland Crabbe informeel, die nooit officieel is gemaakt. Ik heb er alvast nooit een collegestuk over gelezen."