Ann Gheeraert enige nieuwe schepen

CD&V, die in Nieuwpoort ook de volgende legislatuur de absolute meerderheid heeft, schuift één nieuw gezicht in het schepencollege naar voren: Ann Gheeraert (55). Haar grootvader Floribert Gheeraert was na de Tweede Wereldoorlog 24 jaar burgemeester van Nieuwpoort en haar vader Willy daarna één jaar schepen. "Ik zat al zes jaar in de gemeenteraad en word vanaf januari schepen van Cultuur, Toerisme en Erfgoed", zegt Ann.


Geert Vanden Broucke blijft als burgemeester bevoegd voor het algemene beleid, maar ook voor onder meer ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeersveiligheid en jachthaven. Bert Gunst is als eerste schepen bevoegd voor sport, jeugd, onderwijs en kinderboerderij De Lenspolder. Kris Vandecasteele is verantwoordelijk voor de domeinen, landbouw, visserij, leefmilieu, platteland, kerken, fairtrade en senioren. Vroeger OCMW-voorzitter Frans Lefevre krijgt de bevoegdheden financiën, woonbeleid, dierenwelzijn, informatica en toegankelijkheid. Jos Decorte tot slot is bevoegd voor sociale zaken en gezinsbeleid. Extra parking creëren in Nieuwpoort-Bad en onder het Kaaiplein, het fietsverkeer promoten en de realisatie van een dienstencentrum zijn enkele uitdagingen. (GUS)