Nieuwe til voor zwaluwen

Vlakbij de Dender in Denderbelle, niet ver van de sluisovergang, kijkt voortaan een grote zwaluwtil uit over de natuur. Die is daar geplaatst door Waterwegen en Zeekanaal, de tweede in de regio Schelde-Durme. De zwaluwtil is er gezet omwille van de grote werken die voorzien zijn aan de nabijgelegen sluis. De sluis moet aangepast worden, omdat de Dender wordt verbreed en uitgediept, zodat er zwaardere schepen kunnen varen. "Maar door de aanpassingen aan de sluis moeten ook de huidige sluishuisjes verdwijnen en dat is geen goed nieuws voor de huiszwaluwen", zegt Robbert Schepers van Regionaal Landschap Schelde-Durme. "Al jaren maken de vogels hun nesten tegen de gevels van die gebouwtjes. Dit jaar zijn vijftien nesten bewoond, goed voor zowat veertig zwaluwen. Zwaluwen zijn beschermde vogels en erg honkvast. De verdwijning van hun nestlocatie ontreddert de dieren. Om hen de kans te geven toch nog in de buurt te blijven wonen en broeden, wordt dus een alternatief voorzien." W&Z en Regionaal Landschap Schelde-Durme hopen alvast dat de zwaluwen nog voor het verdwijnen van de sluishuisjes een nieuwe thuis vinden aan de zwaluwtil. "Door zwaluwgeluiden af te spelen, willen we samen met Natuurpunt 's Heerenbosch de vogels op de goede weg zetten", zegt Schepers. (DND)

Afgelopen week werd in Denderbelle een zwaluwtil geplaatst met twintig prefabnesten.
Geert De Rycke Afgelopen week werd in Denderbelle een zwaluwtil geplaatst met twintig prefabnesten.