Nieuwe lichting advocaten legt eed af

Traditioneel leggen op 1 september op het hof van beroep de advocaat-stagiairs de eed af. Met 97 waren ze uit Limburg, Antwerpen, Mechelen en Turnhout. De vrouwen zijn met 53 nog altijd in de meerderheid.

Voorzitter Bruno Luyten van het hof van beroep gaf de nieuwe lichting nog advies mee: "De inhoud van een dossier, de feiten, zijn meer bepalend voor de beoordeling door de rechter dan de advocaat die de partij vertegenwoordigt. Stel het dossier goed samen, zonder overbodige stukken. Elk jaar moet ik erop wijzen dat de lengte van conclusies dikwijls omgekeerd evenredig is met de kwaliteit ervan. Lange conclusies maken is niet moeilijk. Onderschat ook het belang van de terechtzitting niet. Het interactief debat, dat gelukkig meer en meer de pleidooien vervangt, vereist dat u, net zoals de rechter overigens, het dossier grondig kent. Ga dus nooit onvoorbereid naar de zitting."

Luyten vindt ook dat er sancties moeten komen voor procesrechtmisbruik. "Kijk maar naar strapatsen van sommige strafpleiters in ondeugdelijke pogingen om strafprocedures te saboteren. Met als gevolg dat magistraten daar hun tijd aan moeten besteden terwijl rechtzoekenden met rechtmatige aanspraken daardoor langer moeten wachten op de behandeling van hun zaak?" (KAV)