Niet alleen te smal, ook drie scholen in de buurt

Nergens in Borsbeek is het gevaar voor de schoolgaande jeugd groter dan in de de Robianostraat, volgens onze lezers. De straat heeft niet alleen haar infrastructurele tekortkomingen, je zit er ook met heel wat doorgaand verkeer én met drie scholen in de directe omgeving. "We werken aan een oplossing", zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA).

Woensdagmiddag, rond 12 uur. Dat is steevast het tijdstip waarop de chaos losbarst in de de Robianostraat. De Gemeentelijke Basisschool De Klinker, de basisschool van het Sint-Jozefsinstituut én het secundair onderwijs van het Sint-Jozefsinstituut laten tegelijkertijd de schoolbel klingelen, en bijna 2.000 scholieren stormen uitgelaten de schoolpoort uit, het grote merendeel van hen richting de de Robianostraat. En daar is het steeds opletten geblazen. Je zit er met een smalle baan en met een dubbelzijdig fietspad, dus met fietsverkeer dat uit beide richtingen komt. Tel daarbij nog het vele doorgaande verkeer dat er passeert, ongeveer 18.000 wagens per dag, en je begrijpt: dit is vragen om problemen.

Toezicht

"Het is zeker een gevaarlijke situatie", beseft Lieve Blommaerts, directrice van het Sint-Jozefsinstituut. "Gelukkig staan er voldoende gemachtigde opzichters klaar om de oversteek over de de Robianostraat ordelijk en gestructureerd te laten verlopen. Dankzij hen blijft het aantal ongevallen hier relatief beperkt." Concreet: de politie heeft ter hoogte van de schooloversteek acht ongevallen geregistreerd sinds 2012 en houdt er het hele schooljaar door toezicht.

"We werken volop aan een oplossing", zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA). "Het plan is om het smalle deel van de de Robianostraat een stuk breder te maken. Recent hebben we een gebouw aangekocht dat de straat versmalde en dat het voetpad kleiner maakte. Dat gebouw willen we slopen, zodat er meer ruimte vrijkomt en je een beter zicht krijgt op het totaalplaatje. Het is ook onze bedoeling om af te geraken van de dubbelzijdige fietspaden in onze gemeente. Zo zullen we in de Schanslaan al een fietspad aanleggen langs de beide richtingen in de straat. De de Robianostraat moet ook ooit aan de beurt komen. Al zal dat waarschijnlijk niet meer voor deze legislatuur zijn."

Nadarhekken

In afwachting heeft de burgemeester al een aantal kleinere maatregelen laten uitvoeren. Zo staan er sinds kort nadarhekken langs het voetpad ter hoogte van de school, om voetgangers en fietsers te scheiden. Wat verderop werd ook het kruispunt met de Georges de Grooflei en de Langbaan wat veiliger gemaakt. "Daar zag je dat fietsers soms vlug schuin overstaken richting de fietstunnel, omdat dat de snelste weg was. Maar daardoor verrasten ze wel het aankomende autoverkeer dat daar wilde afslaan en ontstonden er gevaarlijke situaties. Nu hebben we een haagpartij en beschutting geplaatst, zodat de fietsers de bocht gewoon nemen via het fietspad."

Op lange termijn is er nóg een mogelijk antwoord voor de drukte in de de Robianostraat, en bij uitbreiding zelfs de hele dorpskern: de verbindingsweg tussen Provinciesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11). "De Vlaamse overheid is momenteel bezig met een studie, en uit de eerste vaststellingen blijkt dat Borsbeek een heel stuk ontlast zou worden als de verbindingsweg er komt. We zijn zeker vragende partij. Maar het probleem is dat de weg niet op ons grondgebied kan aangelegd worden, enkel op het grondgebied van Boechout en Mortsel. Zij moeten dus hun groen licht geven voor de spade ooit in de grond kan gaan", aldus Van Berckelaer.

De oversteekplaats aan het Sint-Jozefsinstituut in de de Rabianostraat.
Benoit De Freine De oversteekplaats aan het Sint-Jozefsinstituut in de de Rabianostraat.