Gouverneur vindt gemeentelijke belastingverhoging van 60% in Niel “niet onredelijk”

De fractie van sp.a-Groen, met Chris Ceuppens in het midden, protesteert tegen de verhoging van de opcentiemen.
Ben Conerts De fractie van sp.a-Groen, met Chris Ceuppens in het midden, protesteert tegen de verhoging van de opcentiemen.
De klacht van oppositiepartij sp.a-Groen tegen het financieel meerjarenplan en de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen is door gouverneur Cathy Berx (CD&V) verworpen. “Een merkwaardige conclusie als je weet dat Niel zich met deze opcentiemen tot de allerduurste gemeente in Vlaanderen kroont”, reageert fractieleider Chris Ceuppens.

Sp.a-Groen diende vorige maand een klacht in tegen het financieel meerjarenplan en de verhoging met 60 procent van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. De partij achtte het naar eigen zeggen nodig om aan de noodrem te trekken. Maar gouverneur Cathy Berx (CD&V) laat nu weten dat ze niet zal optreden tegen de belastingverhoging en de klacht verwerpt. Zij wijst erop dat de gemeente over fiscale autonomie beschikt en de ‘grondlasten’ dus vrij mag bepalen. Bovendien oordeelt ze dat het nieuwe belastingtarief voor de Nielenaar “geen onevenredig groot nadeel veroorzaakt” en “niet buiten de grenzen van de redelijkheid” gaat.

77,5% duurder

Chris Ceuppens, fractieleider van sp.a-Groen, vindt dat een merkwaardige conclusie. “Voor 2020 waren de opcentiemen in Niel al 11 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde. Nu wordt dat 77,5 procent. We scoren hiermee ook 10 procent hoger dan de toe hiertoe duurste gemeente. De stijging van 60 procent lijkt ons dus allerminst redelijk. Volgens de burgemeester ontvangt onze gemeente te weinig belastinginkomsten uit de grondlasten omdat de helft van onze inwoners geen correct kadastraal inkomen (KI) zou hebben. Maar elke eigenaar moet wel 60 procent meer grondlasten betalen, dus is de Nielenaar met een correct KI twee keer het slachtoffer. Dat lijkt ons wel degelijk een onevenredig groot nadeel.”

Op de gemeenteraad van 3 maart staat de klacht van sp.a-Groen geagendeerd. “Op dat moment zullen we nogmaals een ultieme oproep lanceren om te investeren met een hart en gezond verstand”, aldus Ceuppens. “We beraden ons ook over verdere stappen.”