Eerste gemeente met charter rond werftransport

Niel heeft als een van de eerste Vlaamse gemeenten een charter afgesloten met de bouwsector over het werftransport in het dorp. Dat charter moet bijdragen tot een meer bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken. In het charter staan een aantal afspraken vermeld voor de gemeente enerzijds en de aannemers en bouwheren anderzijds. "Bedoeling is dat we samen op zoek gaan naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en schoolroutes zoveel mogelijk vermeden worden", zegt deskundige mobiliteit Bart Leemans. "Verder mag er geen werftransport met tractoren gebeuren in de bebouwde kom en moet er voor het werftransport voor werven in de schoolomgeving rekening gehouden worden met de begin- en einduren van de scholen. Ten slotte vragen we om de werfroutes proper te houden, om het werftransport zoveel mogelijk te laten gebruikmaken van het hoger wegennet en om de lading steeds af te dekken als die veel stofhinder kan veroorzaken." Het charter is afgesloten voor de duur van één jaar en zal daarna worden geëvalueerd. (BCOR)