Wachten op nieuwe voetpaden

De kans is klein dat er op korte termijn nieuwe voetpaden komen in Vosselaredorp, ook al nam de gemeenteraad twee jaar geleden een beslissing om de voetpaden te vernieuwen. Recent werden delen van de trottoirs heraangelegd na de bouw van enkele nieuwe woningen, wat het dossier opnieuw op de agenda plaatst. "Die werken zijn uitgevoerd door de gemeentelijke uitvoeringsdienst, maar de kosten werden wel door gefactureerd aan de eigenaars van de woningen", zegt gemeenteraadslid Filip Vervaeke (Nieuw Nevele). "Het zicht in Vosselaredorp is al jarenlang allesbehalve fraai. Wanneer men daar nu een bepaald stuk voorziet van nieuwe tottoirdallen zorgt dit voor een contrast met de oude tegels."


Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) kan op korte termijn geen beterschap beloven. "Er zijn rioleringswerken gepland die eigenlijk al vroeger voorzien waren, maar de investeringskredieten van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn beperkt. In dit geval gaat het om een vernieuwing van de rioleringen, waardoor de zuiveringsgraad niet stijgt en dat krijgt dus geen prioriteit. We wilden de voetpaden nog niet herstellen, net omdat er werken zaten aan te komen. Wanneer nu zou blijken dat de werken nog jarenlang op zich zouden laten wachten, kunnen we eventueel wel bekijken om de voetpaden aan te pakken." (GRG)