Schepen: "Realisatiegraad moet omhoog"

De gemeentefinanciën zijn gezond, maar de realisatiegraad moet omhoog. Dat is de analyse van Filip Vervaeke (Nieuw Nevele). Schepen van Financiën Freddy Bertin (N-VA) is het met de oppositiepartij eens.

"De balans is positief en de werkingskosten blijven status quo", stelt Vervaeke vast. "Maar ook elementen die minder goed zijn: amper 37% van wat men wil uitvoeren wordt ook werkelijk gerealiseerd. Op een investeringsbudget van 2,5 miljoen euro is er slechts 900.000 uitgegeven. Voorbeelden genoeg: de studie over het huisvestingsprobleem van de buitenschoolse kinderopvang in Landegem werd vorig jaar niet gerealiseerd, idem voor de studie voor het herwaarderingsplan in Hansbeke en een oplossing voor de smalle parkeerplaatsen in Merendree."

Probleem

Schepen van Financiën Freddy Bertin (N-VA) kan niet anders dan de oppositie gelijk geven. "Er is inderdaad een probleem met de realisatiegraad", klinkt het. "Er wordt te veel gebudgetteerd en van wat gebudgetteerd is, wordt te weinig gerealiseerd. Dit gaat ten koste van andere zaken die niet in budget kunnen worden opgenomen. Daarom starten we met een nieuwe procedure. De schepenen zullen zich moeten verantwoorden: wat is er gerealiseerd? Wat niet? En wat zijn de verwachtingen? We voeren zo budgettaire discipline in, maar we moeten eerlijk blijven: een realisatiegraad van honderd procent zal nooit lukken, maar het cijfer moet absoluut naar omhoog." (GRG)