"Zones 30 worden niet nageleefd"

POLITIE LOWAZONE PLANT FLITSACTIES AAN SCHOOLPOORTEN

Bart Mathheeuws.
Wouter Spillebeen Bart Mathheeuws.
Aan de schoolpoorten in de politiezone Lowazone zal vanaf januari voor de eerste keer bijzondere aandacht zijn voor chauffeurs die zich niet aan de snelheidslimiet van 30 per uur houden. De politie plant in overleg met de gemeentebesturen een uitgebreide flitsactie. "Wij waren daar ook vragende partij voor", zegt Bart Mattheeuws, directeur van de Vrije Basisschool Beke.

In het verleden voerde de politie van zone Lowazone al gerichte flitsacties uit in de omgeving van scholen, maar nog nooit in de zones 30 aan de schoolpoorten. Daarvoor wachtte de politie nog op hun flitsende vuilnisbak. "Er is heel wat minder ruimte nodig om die op te stellen dan voor een gewone flitswagen en hij is minder opvallend", duidt commissaris Marc Van Wabeke.


De politie en het gemeentebestuur kregen uit verschillende hoeken steeds vaker te horen dat de limiet van 30 kilometer per uur, die aan elke schoolpoort in de zone geldt, te weinig gerespecteerd wordt.

Bérénice Noé.
Wouter Spillebeen Bérénice Noé.

Goede zaak

"Het is hier soms net een autostrade", aldus Bart Mattheeuws van de basisschool in de Oude Staatsbaan in Zomergem. "De flitsers zijn meer dan welkom, het is een goede zaak dat ze hier meer komen controleren. Ouders zullen zo ook meer op hun gemak zijn wanneer ze hun kinderen hier achterlaten. We waren zeker vragende partij voor flitscontroles."


De flitsende vuilbak zal in januari eerst worden opgesteld aan basisschool De Zandloper, in de Zandstraat in Zomergem. "Er komt ook een meettoestel dat aan de bestuurders toont hoe snel ze rijden. Zo treedt de politie niet alleen repressief, maar ook preventief op", vertelt Bérénice Noé, directeur van basisscholen De Zandloper en De Notelaar in Waarschoot. "De twee scholen liggen aan drukke verkeersassen en de zones 30 worden niet nageleefd. We vroegen er zelf niet om, maar we zijn blij dat het initiatief genomen wordt. Het kan niet veilig genoeg zijn voor de kinderen."

Chauffeurs waarschuwen

De besturen van de vier deelnemende gemeentes scharen zich ook onverdeeld achter de flitsactie. "We hebben samen met de ouderraden een fietsrouteplan opgesteld om de veiligste wegen voor de schoolgaande kinderen te bepalen. Daarop zijn enkele kritieke punten naar voor gekomen. We kunnen er wel een zone 30 instellen, maar dan moeten die ook gehandhaafd worden. We zullen voor de flitsacties sensibiliseren, infoborden plaatsen en de chauffeurs waarschuwen in het infoblad, dus iedereen zal verwittigd zijn", zegt Schepen van Verkeersveiligheid in Nevele Freddy Bertin.


Volgens de Lovendegemse schepen van Verkeersveiligheid Vincent Laroy (Open VLD) vragen de bewoners zelf om de zones 30 uit te breiden en om hardrijders streng aan te pakken. "We hebben zelf al meettoestellen geplaatst in de zones 30, om te bepalen op welke plaatsen de politie het best kan flitsen", klinkt het.

Aanpassingen

In Zomergem blijft het niet bij flitscontroles, maar pakt de gemeente de veiligheid ook structureel aan.


"In Oostwinkel zijn er al verschillende aanpassingen gebeurd en de wegel achter basisschool Beke wordt doorgetrokken om veiliger te zijn", vertelt burgemeester van Zomergem Tony Vermeire (CD&V). "Er zijn onder andere ook werken gepland aan de Sint-Martinusschool." Directeur Bart Mattheeuws beaamt dat de school veiliger wordt. "Op termijn zullen we de schoolpoort aan de straatkant permanent kunnen sluiten en kan iedereen via de Priemwegel veilig naar school komen."