Zestig extra plaatsen in dagcentrum 't Fierkant

Deze week werd het startschot gegeven voor de werken van de nieuwe bouw in het dagcentrum 't Fierkant in Sint-Huibrechts-Lille. Dit gebouw in de vestiging van vzw Begeleidingscentrum Sint- Elisabeth wordt tegen het huidige dagcentrum aangebouwd. Het uitbreidingsproject betreft het bijbouwen van vier ateliers met een totale bouwoppervlakte van ongeveer 900 vierkante meter. Zo is er plaats voor zestig extra zorggebruikers.

De werken aan het dagcentrum werden symbolisch in gang gezet door burgemeester Raf Drieskens (CD&V) en voorzitter van de raad van bestuur Eddy Maesen. Met het project wil het begeleidingscentrum nog beter inspelen op de noden en wensen van personen met een handicap.


"Door het dagcentrum uit te breiden kunnen we onze activiteiten verruimen. Op deze manier willen we enerzijds onze huidige zorggebruikers een gevarieerd aanbod van dagondersteuning blijven aanbieden en willen we anderzijds meer personen met een mentale beperking in de regio Noord-Limburg bereiken", aldus algemeen directeur Eric Linsen.

920.000 euro

De extra plaatsen zullen gaandeweg ingevuld worden. De ingebruikname van de nieuwe ateliers is voorzien voor september 2018. In totaal kost het project 920.000 euro. Die som wordt gefinancierd met eigen middelen.


"Dankzij het engagement van Begeleidingscentrum Sint-Elizabeth wordt 'zorg' concreet en tastbaar, en daar zetten we als gemeente graag en met overtuiging mee onze schouders onder", reageerde burgemeester Drieskens tevreden.


 (BVDH)