Werken aan Marktplein wellicht niet van start in 2017

Ongeveer een jaar geleden startte het gemeentebestuur van Neerpelt met een participatietraject om het Marktplein opnieuw aan te leggen. Meer dan vijfhonderd Neerpeltenaren vulden de enquête in en in het najaar werd een eerste voorontwerp gepresenteerd. Momenteel is er nog niets te merken van een nieuw Marktplein, de gemeente verduidelijkt de situatie.

Inmiddels werden er grondboringen aangevoerd en werd het voorontwerp verder verfijnd. Daarbij werd rekening gehouden met de resultaten van de bevraging. De antennegroep boog zich begin dit jaar vervolgens over het aangepaste ontwerp. Daarin zitten enkele bewoners en handelaars, alsook het schepencollege en de burgemeester. "Het ontwerp is op heel wat punten verbeterd", klonk het vanuit de groep. De nieuwe ontwerpen worden intussen verder verfijnd. Op 17 mei wordt het derde voorontwerp besproken en wordt het vervolgtraject vastgelegd.


Over het plan dat op tafel ligt, blijft het voorlopig behoorlijk stil. In het najaar van 2016 legde burgemeester Raf Drieskens (CD&V) uit dat men mikt op een Marktplein in twee lagen.

Evenementenplein

Ondergronds zou er dan een parkeerruimte komen voor een kleine honderd wagens. Bovengronds verschijnt een plein dat voor evenementen en extra terrasruimte kan zorgen. Op dit moment is het Marktplein altijd een parkeerruimte, maar bij bijzondere evenementen zoals het EMJ of 'Neerpelt Bruist' werd het plein wel vrijgemaakt.


Het project neemt dus heel wat tijd in beslag. "Het is een complex dossier en we willen geen stappen overslaan", is de uitleg van de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer de werken van start zullen gaan, maar aangezien er tussen de goedkeuring en de effectieve start enkele maanden tijd zitten, is het onwaarschijnlijk dat ze dit jaar al zullen starten. (BVDH)