Openbaar onderzoek bescherming bib

Er start een openbaar onderzoek over de bescherming van de voormalige bibliotheek van Eke. Eind vorig jaar kwam er een ministerieel besluit over de bescherming van het gebouw in de Steenweg. Nu kunnen inwoners tot en met 1 maart opmerkingen of bezwaren indienen. Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage in het gemeentehuis van Nazareth en bij het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel. (GRG)