Nieuwe lessen Kunstatelier voor kinderen

Jonge kunstenaars kunnen vanaf september opnieuw hun creativiteit de vrije loop laten in de lessenreeks Kunstatelier voor kinderen. Deze reeks is er voor kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Een professionele lesgever geeft tien lessen in algemene beeldende vorming, waaronder waarnemingstekenen, schilderen, boetseren, collage, gravures en nog veel meer. Op 31 oktober is er geen les wegens herfstvakantie. De lessen beginnen op woensdag 12 septemer van 13.30 tot 15.30 uur in CC De Brouwerij in de Stationsstraat 3b in Eke en het kost 70 euro per deelnemer. Meer info: www.naza reth.be/webshopjeugd. (ASD)