Hoe Nazareth zijn centrum opfleurt

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft de voorbije weken enkele verbeteringswerken uitgevoerd in het centrum rond Dorp.

"De begraafplaats op het Dorp begint mooi vorm te krijgen", zegt communicatieambtenaar Els Verbeke. "Het gras is volop aan het groeien en zorgt voor een aangename groene toets. Binnenkort worden er bloembollen geplant, die in het voorjaar voor extra kleur zullen zorgen. Om de begaanbaarheid van het pad te verbeteren, zal het aangepast worden."


Op het kruispunt van de Drapstraat met de Stropstraat ligt nu een verkeersdrempel, bij het begin van de zone 30 en later dit jaar worden daar nog bomen aangeplant. Ook in de Ommegangstraat ligt nu een verkeersplateau, langs de centrale as tussen Nazareth en Eke wordt aan elke oversteekplaats het voetpad verlaagd en er zijn nieuwe voetpaden aangelegd in de Plaanstraat, 's Gravendreef, Ommegangstraat en Steenweg Landuit. "


De nog uit te voeren werken brengen geen verkeershinder met zich mee", klinkt het bij de gemeente. (ASD)