"Nooit in opspraak, nu aan kruis genageld"

BURGEMEESTER DANNY CLAEYS NAAR RECHTBANK VOOR SCHRIFTVERVALSING

Het artikel in onze krant van 24 oktober vorig jaar.
RV Het artikel in onze krant van 24 oktober vorig jaar.
De burgemeester van Nazareth, Danny Claeys, moet zich samen met schepen Christiaan Van Herzeele en gemeentesecretaris Patricia Dhondt verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Het trio zou vijf processen-verbaal hebben vervalst in het bouwdossier van feestzaal Nova. "Nu kan het onderzoek goed gevoerd worden", zegt Claeys.

De Gentse raadkamer heeft de doorverwijzing gisteren beslist, na liefst tien jaar onderzoek. Dat volgde op een strafklacht ingediend door de zaakvoerder van aannemer Serck uit Melle. De burgemeester was gisteravond zichtbaar geëmotioneerd toen hij de gemeenteraad inlichtte over de doorverwijzing naar de rechtbank. "Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat mijn reputatie van een eerlijk en correct mandataris werd besmeurd. Ik ben in meer dan dertig jaar nooit in opspraak gekomen en nu word ik zo aan het kruis genageld. We worden al maanden beschimpt, gewoon omdat die aannemer meent ons kapot te moeten maken. Hij zint op wraak omdat hij zijn zin niet kreeg. Je weet niet welke psychische belasting deze zaak heeft veroorzaakt."


Aannemer Serck werd door de top van het gemeentebestuur opzij geschoven omdat hij in hun ogen geen goed werk leverde bij de renovatie van de oude parochiezaal van Eke-Nazareth tot feestzaal Nova. De gemeenteraad kon hem buiten spel zetten nadat het vijf processen-verbaal had opgesteld, waaruit bleek dat de aannemer zich niet hield aan het contract. "Het eerste ging over een gebouwtje achteraan de feestzaal, waarbij zonder bevel overgegaan was tot werken", legde Claeys gisteren uit. "Het tweede pv over de vraag die we gesteld hebben aan de aannemer om plannen voor te leggen, wat hij nooit heeft gedaan. Het derde berof de werken die de aannemer eenzijdig had stilgelegd. Het vierde pv handelde over de werken die nog steeds niet waren hervat en pv 5 ging over de vraag om dwingende bewaringsmaatregelen. Dan is er beslist om de aannemer van de werf te verwijderen, een beslissing waarbij we ook voor de rechtbank gelijk kregen."


Toch ging de aannemer een stap verder en diende hij een klacht in. Burgemeester Claeys (CD&V), partijgenoot en schepen Christiaan Van Herzeele, en stadssecretaris Patricia Dhondt kregen zeven tenlasteleggingen op hun bord. Voor vijf daarvan hoeft het trio zich niet te verantwoorden.

Vijf pv's

De zwaarste beschuldigingen, de actieve omkoping en de oplichting, vielen weg. Zo moeten Claeys, Van Herzeele en Dhondt zich verantwoorden voor de valsheid in geschrifte - de vijf pv's, die volgens de aannemer vals zijn - en voor belemmering/verstoring van opbod en inschrijving. Dat houdt in dat de uitbesteding van de werken niet volgens de regels is verlopen. De architect zou aangesteld zijn zonder dat andere architecten konden meedoen, wat voor openbare werken van die omvang verboden is.


"We zijn alleen doorverwezen. Over schuld heeft de raadkamer het niet. Nu kan het onderzoek ook goed gevoerd worden door de correctionele rechtbank. We hebben geen schrik en kunnen heel duidelijk aantonen waarom de aannemer buiten is gezet." Schepen Annemie De Gussem (CD&V) werd buiten vervolging gesteld.