Naar school in zone 30, oversteken in zone 70

Leerlingen van 't Belhameltje in de Lobbensestraat komen elke dag te voet of met de fiets langs het kruispunt met de Tiensestraat. Daar geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. "Hier zou een bufferzone van 50 km/uur moeten komen."

Door verbouwingen in de kleuterschool van 't Belhameltje, aan de andere kant van het kruispunt, maken de kleuters de oversteek naar de middelbare school, waar containerklassen staan. En doordat de directe schoolomgeving tijdens het in- en uitgaan van de school autoluw gemaakt is, parkeren heel wat ouders hun wagen voorbij het kruispunt, en steken ze met hun kroost te voet over. Het kruispunt wordt dus nog intensiever gebruikt dan anders.

Bruuske overgang

De overgang van zone 30 naar zone 70 is er te bruusk, vindt opzichter Helga Jacobs. "Auto's rijden hier 70 km/uur, terwijl hier kinderen moeten oversteken", legt ze uit. "Ter hoogte van dit kruispunt zou er een zone 50 moeten komen. De school ligt immers slechts enkele stappen verderop."

Nochtans is er wel een bufferzone van 50 km/uur ingesteld aan de andere kant van het kruispunt, in de richting van de kleuterschool van 't Belhameltje. "Dit komt doordat een straat - in dit geval de Lobbensestraat - in het gewestplan verschillende categoriseringen kan hebben", legt schepen van Mobiliteit Nico Bergmans uit. "Om de snelheid op dit kruispunt te remmen, hebben we zo'n vijftien jaar geleden al een verkeersplateau aangelegd", pikt burgemeester Manu Claes in. "Maar we gaan de snelheid in deze zone nog verder afbouwen. Bij de volgende verkeersraad komt de snelheidsverlaging naar 50 km/uur op de agenda." (VDWT)

Leerlingen worden geholpen bij het oversteken van het kruispunt.
Bollen Leerlingen worden geholpen bij het oversteken van het kruispunt.