Naar school in zone 30, oversteken in zone 70

Leerlingen van 't Belhameltje in de Lobbensestraat komen elke dag te voet of met de fiets langs het kruispunt met de Tiensestraat. Daar geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. "Hier zou een bufferzone van 50 km/uur moeten komen."