Motie voor betere treinverbindingen

De Ronsese gemeenteraad wil een beter treinaanbod en stelde daarom een motie op die gestuurd wordt naar François Bellot (MR), de federale minister van Mobiliteit. Met de motie wil de stad erop aandringen dat er een betere aanbod moet komen als in 2017 een nieuw vervoersplan van de NMBS in dienst gaat. "We hebben in 2015 al overleg gehad met de NMBS", licht schepen van Mobiliteit Wouter Stockman de motie toe. "Daarbij werd een aantal knelpunten besproken zoals het wegvallen van een paar spitstreinen, de lage frequentie in het weekend en het beperkt aanbod aan laatavondtreinen. Met de motie dringen we erop aan dat er een structurele verbetering komt in het treinaanbod. Dit is belangrijk voor de verdere ontsluiting van de stad", voegt schepen Stockman daar nog aan toe.

(MDVR)