PVDA eist meer inspraak voor toekomst site De Perenpit

PVDA en buurtbewoners maken zich zorgen om de toekomst van De Perenpit.
Foto rv PVDA en buurtbewoners maken zich zorgen om de toekomst van De Perenpit.
Oppositiepartij PVDA Mortsel heeft deze week met enkele buurtbewoners actie gevoerd aan de vroegere kleuterschool De Perenpit aan de Van Peborghlei.

De kleuters verhuisden inmiddels naar de nieuwe Parkschool waardoor site De Perenpit een nieuwe bestemming moet krijgen. Begin maart ging het stadsbestuur op zoek naar ontwikkelaars om het project op zich te nemen. Het bestuur wenste toen naar eigen zeggen een mix van verschillende soorten woningen en minimum dertig percent publieke ruimte. "Er werd inspraak van de buurt beloofd, maar die komt er blijkbaar pas nadat er al beslist werd om van De Perenpit een woonzone te maken", hekelt PVDA-voorzitter Ward Coenegrachts.


"De site had zo lang een sociale functie en wij willen niet dat die plaatsmaakt voor privéwoningen. Wij stellen voor om van Perenpit een wijkcentrum te maken met plaats voor ontspanning, begeleiding rond onderwijs, huisvesting en tewerkstelling." Steve D'Hulster (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening:"Er liggen nog geen plannen op tafel, de ingediende dossiers van de kandidaat-ontwikkelaars zullen pas in het najaar gejureerd worden. Elke ontwikkelaar wordt verplicht minstens twee buurtinfomomenten te organiseren. Bij het eerste moment mag er nog geen concreet plan op tafel liggen en moet er geluisterd worden naar wat de buurt wil wat er op de site komt. In een tweede vergadering zullen de buren opmerkingen mogen maken op een eerste concreet plan dat ook niet definitief zal zijn. Of er plaats is voor een wijkcentrum zoals PVDA het voorstelt? Dat zal aan de input van de buurtbewoners liggen." (BSB)