Proces rond ontslagen stadsarbeider gestart: “Ontslagen omdat ik bij vakbond actief was”

Peter Spruyt (55) wilde woensdag zelf ook iets kwijt aan de rechter: “Ik heb altijd in eer en geweten voor de stad Mortsel gewerkt. Mijn bezorgdheden rond asbest waren niet enkel voor mezelf maar voor iedereen die in en rond die loods komt.”
Sander Bral Peter Spruyt (55) wilde woensdag zelf ook iets kwijt aan de rechter: “Ik heb altijd in eer en geweten voor de stad Mortsel gewerkt. Mijn bezorgdheden rond asbest waren niet enkel voor mezelf maar voor iedereen die in en rond die loods komt.”
De zaak tussen de stad Mortsel en voormalig stadsarbeider Peter Spruyt is woensdag van start gegaan. Spruyt werd in 2017 om dringende redenen ontslagen. Volgens de stad wegens herhaaldelijke werkweigering. Volgens Spruyt omdat hij niet in een met asbest vervuilde loods wilde werken en daar politiek voor afgerekend werd: “Ik ben ontslagen omdat ik gesyndicaliseerd was.”

In het najaar sleepte voormalig stadsarbeider en vakbondsafgevaardigde Peter Spruyt (55) uit Schoten het Mortselse stadsbestuur voor de arbeidsrechtbank. Ruim een jaar eerder werd hij om dringende redenen ontslagen omdat hij volgens de stad meermaals zijn job weigerde uit te voeren. Volgens Spruyt was dat omdat hij en zijn collega’s niet in de met asbest vervuilde Hangar 40 aan Fort 4 wilden werken.

De asbestproblemen in de loods aan het fort dateren al van veel langer. In 2013 werd vastgesteld dat de hangar vol asbest zat en drie jaar later zijn de werkzaamheden gestart om het asbest veilig te verwijderen. In april 2017 stootten Spruyt en zijn collega’s opnieuw op asbest. De loods, waar ook verenigingen gezeteld waren, werd afgesloten. Dezelfde firma kwam het asbest opnieuw verwijderen en opnieuw werden er in opdracht van de stad controles uitgevoerd. De resultaten daarvan bleken onder 0,01 asbestvezels per kubieke centimeter te zijn. De wettelijke norm is 0,1 vezels dus de loods werd opnieuw vrijgegeven.

“Twee weken later al werden opnieuw asbestplaten gevonden van zelfs één meter lang”, zeggen Spruyts’ advocaten. “We betwijfelen dus of de controles van de desbetreffende firma wel goed zijn uitgevoerd. Opníeuw werden er reinigingen uitgevoerd en opníeuw werd de loods vrijgegeven na zogezegde controles op 8 mei. Op 24 mei werd er alweer asbest aangetroffen waarna er een vergadering is georganiseerd tussen stadsdiensten en vakbonden. Een verslag van die vergadering toont aan dat de bezorgdheden van de werknemers weinig serieus werden genomen.”

Vierde keer vermoeden van asbest na drie reinigingen

Op 21 september dan vonden Spruyt en zijn collega’s vermoedelijk opnieuw asbest op een hok met nutsvoorzieningen in de loods. Zoals de procedure het voorschrijft meldden de werknemers dat bij hun oversten, die op hun beurt een procedure moeten inzetten. “De procedure is ingezet en er is niets dat er op wees dat er gevaar was voor de werknemers”, pleiten de advocaten van de stad. “De volgende werkdag kon er dus opnieuw gewerkt worden in die loods.”

“Die procedure is níet ingezet”, pareert team Spruyt. “Bij elk vermoeden van asbest moet de loods afgesloten worden voor verder onderzoek. En een vermoeden was er zeker, uit de drie vorige gevallen bleek dat die plek nooit goed gereinigd werd.” Ook de arbeidsrechter vroeg zich woensdag af waarom er bij het laatste vermoeden van gevonden asbest meteen mocht verder gewerkt worden zonder verdere controles. Een duidelijk antwoord van de stad kwam er niet.

Syndicale discriminatie

Volgens Spruyt is het gedwongen ontslag een represaille omdat hij als vakbondsafgevaardigde al verschillende keren was ingegaan tegen de onveilige werksituaties die de stad oplegde. De stad ontkent dat. “Er is geen verband tussen de tegenpartij zijn mandaat en zijn ontslag. Zijn advocaten kunnen dat ook niet bewijzen aan de hand van twijfelachtige getuigenissen van collega’s en meningen.”

De arbeidsauditeur van de rechtbank bleek daar woensdagnamiddag anders over te denken: “Er zijn aanwijzingen dat Spruyt wel degelijk de prijs heeft moeten betalen voor zijn slechte relaties met de stad als vakbondsafgevaardigde. De stad zou wellicht een mildere sanctie hebben opgelegd moest Spruyt een minder belangrijke rol hebben gehad. De stad zal moeten kunnen aantonen dat er geen sprake was van discriminatie.”

De verdediging van Spruyt vraagt schadevergoedingen op drie niveaus. De wettelijke opzegvergoeding, zeventien weken loon voor het misbruik van ontslagrecht en zes maanden loon voor syndicale discriminatie. De rechter spreekt het vonnis uit op 10 juli.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • myriam de koninck

    In Nederland moeten asbest platen of afgebroken asbest in plastic worden gewikkeld en zo op container park of milieu straat zoals ze dat daar noemen in gesloten container gelegd worden ,hier in België mag het in open container gegooid worden ,normaal gelegd !zeg maar eens wil je ze er voorzichtig inleggen ,welke commentaar je krijgt ?van de klanten !wij als gemeente arbeiders staan er iedere dag naast ,zelfde vraag ????wat met onze gezondheid ?