Oppositie bezorgd: "50 woningen in Drabstraat maken verkeer te druk"

De Mortselse oppositiepartijen zijn ongerust over de mogelijke komst van een sociaal woonproject in de Drabstraat, op de voormalige site van dansschool Ekkart. Er worden een vijftig woningen gepland en dat komt de verkeersafwikkeling niet ten goede, vindt de oppositie.


In de rand van dit dossier werd wel de aanleg van een trage verbindingsweg tussen de Drabstraat en de Carrefoursite aan de Liersesteenweg goedgekeurd. Maar het bouwproject zelf veroorzaakt tegenkanting. "We zijn voor inbreiding, maar we maken ons zorgen om de verkeersafwikkeling. Dit project komt aan één van de drukste kruispunten van Mortsel", geeft Naranjo Decamps (Mortsel Anders) aan.


Dat de raadsleden de visie van de mobiliteitsambtenaar en de toelichting van de bezwaarschriften nog niet konden inkijken, doet het dossier geen goed. "We ontvingen vier bezwaarschriften. De mobiliteitsambtenaar maakte zich enkel zorgen omtrent de plaats voor de wagens die het woonproject willen inrijden en over de hellingsgraad van de fietshelling. We plannen fietsenstallingen en ongeveer 45 parkeerplaatsen voor wagens", legt de schepen voor Ruimtelijk Ordening, Steve D'Hulster (sp.a) uit. (FSL)